Đại hội Công đoàn cơ sở- Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Sắc màu Việt Nam năm 2023.

Chiều ngày 08 tháng 04, Công đoàn Công ty TNHH SX&TM Sắc màu Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với sự tham gia của Đại biểu Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ban lãnh đạo công ty cùng gần 100 đoàn viên ưu tú, buổi đại hội đã diễn ra với tinh thần nhất trí cao. Đưa ra các mục tiêu và định hướng hoạt động công đoàn cho toàn thể công ty trong nhiệm kỳ 05 năm đầu tiên.


Đồng chí Nguyễn Đình Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Công ty lên tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Công ty đã đề ra các mục tiêu, giải pháp để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Với phương thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS công ty TNHH SX&TM Sắc màu Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 01 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *