Entries by VINA COLOUR

DỰ ÁN VẬT LIỆU PHÂN HỦY

Nhiều nước trên thế giới đã có quy định bắt buộc sử dụng vật liệu phân hủy sinh học thay cho nhựa thông thường trong một số lĩnh vực, phổ biến nhất là bao bì và các vật dụng dùng một lần. Ở Việt Nam, loại vật liệu mới này cũng đang nhận được sự […]