FORM ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ

HỖ TRỢ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và chuyển mẫu miễn phí.

Vui lòng để lại thông tin.

KINH DOANH QUỐC TẾ

Ms. Nguyễn Cẩm Châu

Điện thoại: 0937 865 445

Email: chau.nc@vinacolour.com.vn

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Ms. Trần Linh Chi

Điện thoại: 0902 228 812

Email: chi.tl@vinacolour.com.vn

HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG

Ms. Bạch Thị Hà

Điện thoại: 0902 170 956

Email: hcns@vinacolour.com.vn

HỖ TRỢ KINH DOANH

Nguyễn Văn Hoàng A

Nhân viên kinh doanh

Skype: nvha@vinacolour.com.vn