DỰ ÁN TÁI CHẾ RÁC THẢI

Mục tiêu của dự án nhằm hướng đến việc tái chế chất thải nhựa, đưa chất thải nhựa trở thành các sản phẩm tái chế hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Vinacolour sẽ đạt được mục tiêu này thông qua các tiểu dự án liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước.

Các Dự án nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan được hỗ trợ bởi nền tảng khoa học, các lợi ích xã hội, cơ hội kinh doanh bền vững cho các doanh nghiệp trong việc Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế (3R) rác thải nhựa. Đặc biệt, tái chế nhựa không chỉ góp phần giảm lượng chất thải nhựa thải ra môi trường, mà còn tạo ra nguyên liệu phục vụ cho các ngành khác.