VC GROUP là nhà tài trợ chính cho sự kiện bảo vệ môi trường tại Lào.

Sự kiện “Vấn đề về nhựa và các giải pháp” được tổ chức bởi Đoàn Thanh Niên Lào kết hợp với chiến dịch “Green Vientian” tại Viêng Chăn, Lào.

“Vấn đề về nhựa và các giải pháp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng” – là 1 sự kiện đặc biệt được tổ chức vào ngày 08/05/2019 tại trụ sở Đoàn Thanh Niên Lào để bàn về các giải pháp cho các chất thải từ nhựa nhằm mục đích bảo vệ môi trường.

Đến tham dự gồm có đại diện các tập đoàn lớn như Coca-Cola, Beer Lao, các tổ chức phi chính phủ và các tập đoàn quốc tế.  Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám Đốc của VC Group là một trong những đại biểu được mời đến để chia sẻ giải pháp tái chế rác thải từ nhựa, tạo ra các vật liệu mới tái sử dụng cho cộng đồng.