Hợp tác công tư trong quản lý rác nhựa đại dương

Ô nhiễm nhựa là một thách thức lớn với thế giới nói chung và từng quốc gia nói riêng. Lượng rác thải nhựa quá cao gây ra gánh nặng với môi trường, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển và có hệ thống quản lý chất thải rắn chưa hoàn thiện như Việt Nam. Trung bình mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới.

Hợp tác nhằm chung tay hành động để giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương thông qua việc đưa rác thải nhựa vào kinh tế tuần hoàn, quản lý vòng đời sản phẩm và tiếp cận các nguồn nguyên liệu bền vững, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo trên quy mô toàn quốc là mục đích của Chương trình Hợp tác công tư trong quản lý rác thải nhựa đại dương.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với USAID đã diễn ra vào ngày 10/6/2022 tại Phú Yên.

Vinacolour hân hạnh được mời dự và phát biểu tại Hội thảo về các dự án sản xuất vật liệu xây dựng từ rác thải nhựa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *